Your page content goes here.

Ordlista

Katalog: Den övergripande nivån i förteckningarna: exempelvis Kommunala arkiv, Personarkiv, Företagsarkiv.

Arkivbildare: Den organisation, t ex en kommunal myndighet, ett företag eller en förening, vars verksamhet har gett upphov till arkivhandlingar.

Serie: Rubrik för en sammanhängande följd av handlingar. Exempelvis en sammanhängande mängd protokollsböcker.

Volym: Varje enhet inom en serie. Om serien heter protokoll så består den av ett antal volymer,
t ex en inbunden bok för varje år med protokollshandlingar. Varje bok utgör en volym.

Refkod: Refkod är den unika kod som utmärker en arkivbildare, serie eller volym.
Uppge gärna Refkod när du kontaktar oss för att ta del av handlingarna, det underlättar återsökning och framtagning.
Powered by CalmView© 2008-2024